Quickscan Organisatie in Balans™

De Quickscan Organisatie in Balans™ maakt binnen een halve dag de ervaren knelpunten binnen een team of de organisatie inzichtelijk. Bovendien dragen de deelnemers vervolgens zelf oplossingen aan, zodat de veranderingen die nodig zijn intern draagvlak hebben. De basis voor de Quickscan is het integrale balansmodel, waardoor alle dimensies van vitale teams of organisaties gegarandeerd aan bod komen.

 

Doelgroep

Teams en organisaties met een bestaand probleem, die werk willen maken van integrale vitaliteit en duurzame gedragsverandering van binnenuit nastreven.

Resultaat

  • Inzicht in de kernoorzaken van problemen
  • Bewustzijn over de mate van vitaliteit in een team of de organisatie
  • Integraal inzicht op de knelpunten van binnenuit
  • Duidelijkheid over acties, die vitaliteit gaan verbeteren
  • Duurzame oplossingen omdat er draagvlak is onder deelnemers

 Werkwijze

  • Uitgangspunt is een gezamenlijk ervaren probleem binnen een team of organisatie
  • Vaststellen van de 3 kernoorzaken met behulp van de Quickscan
  • Beschrijven van gewenste situatie als 3 kernoorzaken worden weggewerkt
  • Bepalen welke acties nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken

De groep werkt met elkaar en in kleine subgroepen met verschillende korte en krachtige actieve werkvormen. Iedere deelnemer heeft inbreng. De begeleider bewaakt de processen en hanteert een afgebakend tijdschema.

Investering

€ 725,00 exclusief BTW en reiskosten

Eén dagdeel in company met groep van 6-12 personen en 1 gecertificeerde begeleider. Bij meer deelnemers kunnen meerdere groepen met begeleider worden ingezet.

Aanmelding

Voor meer informatie over de Quickscan of voor een aanmelding kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier. Even bellen met 06-10169020 kan ook.

contact