Individuele inzetbaarheidscoaching

Individuele inzetbaarheidscoaching is een 1-op-1 coachingstraject waarin de coaching helemaal is afgestemd op de individuele werknemer. Het doel van een inzetbaarheidstraject is om de werknemer zelf de regie te laten nemen op de eigen inzetbaarheid en hiervoor gerichte acties te doen. Om medewerkers vitaal, gemotiveerd, fit en productief te houden is het belangrijk in iedere levensfase ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. In dit coachingstraject krijgt de werknemer kennis en inzichten waardoor hij/zij fitter en gezonder langer kan doorwerken. De werknemer stelt op basis hiervan zijn/haar persoonlijke inzetbaarheidsactieplan op en de coach is faciliterend bij dit proces.

 

Doelgroep

Individuele werknemers met een inzetbaarheidsvraag op het  gebied van loopbaan & vitaliteit, die graag persoonlijk en in vertrouwen begeleid willen worden naar meer eigen regie op hun toekomst en loopbaan.

Werknemers, die zich bijvoorbeeld herkennen in één of meer van de volgende uitspraken  komen in aanmerking:

 • je gaat met tegenzin naar je werk en moet nog zoveel jaar tot aan je pensioen
 • je vraagt je af of je dit werk nog wilt en/of kunt doen tot je pensioengerechtigde leeftijd
 • je vraagt je af hoe je werk en leven moet volhouden en of het misschien anders kan
 • je vraagt je af hoe je je nuttig kan voelen in je job
 • je voelt je ronddobberen op je werk, maar ervaart geen voldoening
 • je wilt grip op je loopbaan, inzetbaarheid en vitaliteit

Resultaat

 • Bewustzijn over de mate van eigen inzetbaarheid en vitaliteit en de rol die je hierin zelf hebt
 • Kennis van de eigen drijfveren, talenten, competenties en valkuilen
 • Inzicht in je eigen groeiwensen en randvoorwaarden
 • Kennis van de arbeidsmarkt intern en/of extern en de kansen en bedreigingen die er zijn
 • Bewust van wat je wilt en kunt in je loopbaan en/of leven en hoe daar te komen.
 • Concreet en haalbaar persoonlijk actieplan om te komen tot verbetering van de eigen inzetbaarheid
 • Ervaring van meer motivatie en vitaliteit in het werk en realiseren van een wenselijke  balans

Werkwijze

Coachtraject Inzetbaarheid – Uitgebreid intakegesprek, 5 coachsessies en  terugkomsessie.

Na de intake  bepaald de werknemer zijn definitieve doel. In het coachtraject iedere sessie bepalen wat de volgende stap is richting het doel en wat daarbij nodig is. De coach faciliteert de werknemer hierbij door het inzetten van prikkelende vragen, spiegelen van vertoond gedrag, kennisoverdracht en het aan de slag gaan met actieve werkvormen. Tussentijds mail of belcontact met de coach behoort tijdens het traject altijd tot de mogelijkheden. In het coachtraject is terugkomsessie opgenomen i.v.m. het realiseren van  borging.

Investering

Coachtraject Inzetbaarheid  – € 825,00 excl. BTW

De gesprekken vinden met een Noloc erkende loopbaan- en inzetbaarheidscoach  in company plaats, mits vooraf anders afgesproken. Vraag voor een andere coachlocatie gerust naar de mogelijkheden.

Aanmelding

Voor meer informatie over individuele inzetbaarheidscoaching of voor een aanmelding kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier. Even bellen met 06-10169020 kan ook.

contact