Individuele vitaliteitscoaching

Individuele vitaliteitscoaching is een 1-op-1 coachingstraject waarin de coaching helemaal is afgestemd op de behoefte van de individuele werknemer. Het integrale balansmodel staat centraal en het individuele doel wordt bepaald. Vervolgens stelt de werknemer zijn/haar persoonlijke actieplan op en de coach is faciliterend bij het proces naar duurzame gedragsverandering. Er is volop ruimte voor persoonlijke groei.

 

Doelgroep

Individuele werknemers met een specifieke hulpvraag en/of veranderwens op het brede gebied van vitaliteit & loopbaan, die graag persoonlijk en in vertrouwen begeleid willen worden op hun reis naar meer energie en plezier. Door tijdig aandacht te besteden aan de specifieke vraag, worden problemen zoals bijvoorbeeld verzuim en uitval op langere termijn voorkomen.

Werknemers, die zich bijvoorbeeld herkennen in één of meer van de volgende uitspraken en daar nu echt iets aan willen veranderen komen in aanmerking:

 • je bent niet vooruit te branden
 • je gaat met tegenzin naar je werk
 • je zit niet lekker in je vel
 • je ziet overal tegenop
 • je voelt je uit balans
 • je hebt vaak geen zin of fut
 • je piekert heel veel
 • je voelt je gespannen of lusteloos

Resultaat

 • Bewustzijn over de mate van eigen vitaliteit en inzicht in intrinsieke motivatie om eigen vitaliteit aan te pakken
 • Integraal inzicht in de oorzaken van gebrek aan energie en vitaliteit  
 • Inzicht in wisselwerking van de verschillende dimensies daarbij en niet helpende ingesleten gewoonten
 • Aanpak van de daadwerkelijke oorzaak in plaats van bestrijden symptoom
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling werknemer
 • Concreet actieplan om te komen tot gedragsverandering om eigen vitaliteit te verbeteren
 • Duurzame gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie naar vitaler en energieker leven

Werkwijze

Er zijn twee varianten:

Coachtraject Basis – Uitgebreid intakegesprek, integrale vitaliteitscheck, 3 coachsessies en  terugkomsessie. 

Coachtraject Plus – Uitgebreid intakegesprek, integrale vitaliteitscheck, 5 coachsessies en  terugkomsessie. 

Na de intake en de integrale vitaliteitscheck bepaald de werknemer zijn definitieve doel. In het coachtraject iedere sessie bepalen wat de volgende stap is richting het doel en wat daarbij nodig is. De coach faciliteert de werknemer hierbij door het inzetten van prikkelende vragen, spiegelen van vertoond gedrag, kennisoverdracht en het aan de slag gaan met actieve werkvormen. Tussentijds mail of belcontact met de coach behoort tijdens het traject altijd tot de mogelijkheden. In het coachtraject is terugkomsessie opgenomen i.v.m. het realiseren van duurzame borging van gedragsverandering.

Investering

Coachtraject Basis – € 645,00 excl. BTW

Coachtraject Plus – € 845,00 excl. BTW

De gesprekken vinden met een gecertificeerde vitaliteitscoach  in company plaats, mits vooraf anders afgesproken.

Aanmelding

Voor meer informatie over individuele vitaliteitscoaching of voor een aanmelding kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier. Even bellen met 06-10169020 kan ook.

contact