Integrale werkwijze

VitaLy Consulting in huis halen betekent duurzaam aanpakken van vitaliteit door zich te richten op alle aspecten van vitaal zijn, kortom ik heb een integrale werkwijze bij de benadering van vitaliteit voor zowel individuen als ook voor teams en organisaties.
Vitale fitte mensen, teams en organisaties kunnen op effectieve wijze omgaan met veranderingen, problemen, stress en uitdagingen van het leven en in het werk. Bovendien presteren energieke mensen beter. Fit en vol energie zijn betekent dat je goed in je vel zit en daar komt van alles bij kijken om dat voor elkaar te krijgen.

 

Ingrediënten voor een vitaal en energiek leven

Naast een gezonde leefstijl met voldoende beweging, goede voeding en genoeg ontspanning zijn er nog veel meer ingrediënten, die samen het ultieme recept vormen voor een vitaal en energiek leven. Denk ook bijvoorbeeld eens aan: hoe spreek jij jezelf toe, is dit stimulerend of juist belemmerend? Of hoe ga jij om met je emoties en die van anderen? En weet je wat jij echt belangrijk vindt in je leven en op je werk? Zet jij je energiegevende sterktes voldoende in? Gebruik je je talenten of is er nog veel potentieel  niet aangeboord? Hoe blijf jij fit tot na je pensioen?

Integrale balansmodel

Wanneer je vitaliteit vanuit deze verschillende invalshoeken of dimensies benaderd, dan krijg je bewust inzicht in de verbanden en de wisselwerking.  Veel onbewuste innerlijke zaken komen op tafel. Op die manier zie je snel de persoonlijke disbalans of de knelpunten in het team/organisatie. Je kunt er zelf voor kiezen om vanuit  intrinsieke motivatie aan de knelpunten te gaan werken.

Voor het inzichtelijk maken van vitaliteit gebruikt VitaLy Consulting een kapstok: het integrale balansmodel  van Mark Academy, zie afbeelding.

 

“Ik laat  ervaren dat het vergroten van integraal zelfbewustzijn een sleutel is om met plezier en pro-actief bewust keuzes te maken en stappen te ondernemen in je leven, waardoor  je je energieker en meer tevreden voelt”

   Lydia van Diggelen , Loopbaanprofessional met expertise inzetbaarheid & vitaliteit

De vijf dimensies van het integrale balansmodel

Het integrale balansmodel bestaat uit vijf dimensies: zingeving, sociaal-emotioneel, mentaal, fysiek en pro-activiteit. Alles wat je denkt, doet, voelt, ervaart of juist niet is onder te brengen in een van deze dimensies. Iedere dimensie heeft bepaalde thema’s, de belangrijkste, die gelden voor ieder individu, staan hieronder vermeld. Deze dimensies kunnen ook vertaald worden naar teams of organisaties.

SQ – Zingeving

 • belangrijke waarden in leven en werk
 • kwaliteiten en valkuilen
 • zinvol leven en werk
 • missie
 • iets bijdragen

Wie zijn bestemming kent, vindt de weg – Lao-Tse –

EQ – Sociaal-emotioneel

 • goede relaties met collega’s en klanten
 • positief samenwerken
 • vriendelijk gastvrij behandeld worden
 • respectvolle communicatie
 • voelen van emoties

Durf jezelf te leven, dan heb je de ander zoveel meer te geven – Lief Leven –

IQ – Mentaal

 • mentale (veer)kracht
 • helpende en belemmerende gedachten en overtuigingen
 • temmen van beren
 • visie
 • dilemma’s verhelderen

Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken  – Aurelius –

FQ – Fysiek

 • voldoende beweging
 • gezond gewicht
 • goede voeding
 • aandacht voor ontspanning en ademhaling
 • slaapritme

Voor je lichaam zorgen is een investering. Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is – Ingspire –

PQ – Pro-activiteit

 • motivatie en specifiek intrinsieke motivatie
 • zelf achter het stuur zitten van jouw levensbus
 • mate van beweging en initiatief
 • verantwoordelijkheid voor eigen keuzes
 • prioriteiten stellen

Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis – Lao-Tse –

 

De wisselwerking tussen de dimensies

Al deze bovenstaande factoren uit de dimensies hebben invloed op gedrag en dus op wat iemand doet. De verschillende dimensies hebben ook weer een wisselwerking. Het kan dus zijn dat er zich een probleem voordoet in de ene dimensie, maar de oorzaak in een andere dimensie ligt. Juist dat is het mooie van een integrale benadering: alle dimensies passeren de revue. Een voorbeeld van wisselwerking:

Een vrouw voelt zich al maanden niet fit, zij denkt dat dit komt omdat ze te weinig slaapt (fysieke dimensie), dit wordt echter veroorzaakt omdat zij veel piekert (mentale dimensie) over een groot project op haar werk. Ze voelt zich onzeker over enkele beslissingen en is bang (emotionele component) met haar leidinggevende te bespreken (dimensie pro-activiteit) dat zij liever een ander project op wil pakken, waar ze veel meer affiniteit mee heeft (spirituele dimensie).

Het probleem kan nu op de juiste plaats worden aangepakt, zodat de oplossing beter en duurzamer is. Hiervoor heeft VitaLy Consulting een specifiek aanbod van diensten.

Willen uw organisatie en uw werknemers ook graag werken aan duurzame vitaliteit, bel gerust voor een afspraak. Samen kunnen we allereerst de specifieke wensen vaststellen, het doel van vitaliteitsbevordering bepalen en daarop een aangepast dienstenpakket samenstellen. Dat kan met behulp groepstrainingen, inspirerende workshops,  1-op-1 coachingstrajecten of combi.
Meer informatie over het dienstenpakket van VitaLy Consulting treft u hier.

 

contact