Integrale werkwijze in teams en organisaties

Het integrale balansmodel is ook uitstekend geschikt om met een heel team of zelfs met de gehele organisatie aan de slag te gaan naar meer vitaliteit! De dimensies van het model blijven van toepassing, de inhoud ligt net anders genuanceerd omdat het over teams dan wel organisaties gaat. Door het gebruik van het integrale balansmodel voor organisaties is het mogelijk om overzichtelijk en compleet de vitaliteit van de organisatie in kaart te brengen. Bovendien de kernoorzaken van problemen in de organisatie te traceren en daar constructieve oplossingen van binnen uit de organisatie voor te bepalen. Door alle dimensies van het model de revu te laten passeren, komt alles langs en kan er weinig over het hoofd worden gezien. In het onderstaande worden de dimensies met de bijbehorende thema’s toegelicht. Lees hier meer over de diensten voor teams en organisaties.

SQ – Zingeving

 • professioneel leiderschap
 • heldere organisatie- of afdelingsmissie
 • transparante identiteit
 • kwaliteiten, potentieel benutten
 • kernwaarden

EQ –  Sociaal-emotioneel

 • communicatie
 • veiligheid
 • verbinding
 • respect & vertrouwen
 • wij-gevoel

IQ – Mentaal

 • toekomstvisie
 • groepsnormen
 • veerkracht & flexibiliteit
 • transparante verwachtingen
 • creativiteit & denkkracht

FQ – Materie

 • procedures & werkprocessen
 • ziekteverzuim
 • personeelsverloop
 • financiële situatie
 • heldere kaders

PQ – Pro-activiteit

 • motivatie
 • zelfsturing
 • heldere doelstellingen
 • planmatig werken
 • resultaatgerichtheid

De wisselwerking tussen de dimensies

Al deze bovenstaande factoren uit de dimensies hebben invloed op het gedrag en de interacties in teams en organisaties. De verschillende dimensies hebben ook weer een wisselwerking. Het kan dus zijn dat er zich een probleem voordoet in de ene dimensie, maar de oorzaak in een andere dimensie ligt. Juist dat is het mooie van een integrale benadering: alle dimensies passeren de revue. Het probleem wordt in het model geplaatst door de werknemers zelf. Op die manier kunnen oplossingen vanuit team of organisatie aangedragen worden, waardoor resultaten beter en duurzamer zijn. Lees hier meer over de  Quickscan Organisatie in Balans™, die VitaLy Consulting hiervoor gebruikt.

Direct contact opnemen om na te gaan wat VitaLy Consulting voor uw team of organisatie kan betekenen kan uiteraard ook. Met plezier kom ik naar u toe om kennis te maken en na te gaan hoe we uw wensen en onze mogelijkheden kunnen afstemmen.

 

contact